بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

ایران،تهران، نوامبر 2014

دوره پیشرفته تعویض مفصل زانو و لگن(Mater class in Knee and Hip Arthroplasty) که در آذرماه 1393 در برج میلاد تهران برگزار شد.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت