بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

ترکیه، استانبول، دسامبر 2014

نشست "چالش های ریویژن مفصل لگن و زانو" (Intractions meeting Challenges in hip & Knee Revision Arthroplasty) که دسامبر 2014 در شهر استامبول ترکیه برگزار شد.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت