بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

ایتالیا، میلان، مارس 2015

دوره تعویض مفصل زانو تحت نظارت پروفسور بناتزو که مارس 2015 درشهر میلان ایتایا برگزار شد.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت