بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

ایران، تهران، اردیبهشت 1396

شرکت در چهل و یکمین کنگره علمی سالانه جامعه جراحان ایران و ایراد سخنرانی در رابطه با شکستگی و دررفتگی زانو، همراه با آسیب عروقی

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت