بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

اکران فیلم مستند آرتروز (استئوآرتریت) زانو

در تاریخ 25 مرداد 1396 در سالن همایش مرکز آموزشی درمانی پورسینا شهرستان رشت با حضور جمع کثیری از پرستاران محترم و ارجمند.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت