بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

نتایچ جستجو عبارت " شریان "

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

597
بازدید

فشار خون بالا !!!!

بیشتر...

3312
بازدید

آناتومی بافت نرم لگن

بیشتر...

2783
بازدید

آناتومی مچ پا

بیشتر...

3051
بازدید

آناتومی ناحیه ی پا

بیشتر...

3145
بازدید

آناتومی بافت نرم ساق پا

بیشتر...

12180
بازدید

آناتومی استخوان های ساق پا

بیشتر...

4322
بازدید

آناتومی زانو

بیشتر...

4393
بازدید

آناتومی بافت نرم ران

بیشتر...

5305
بازدید

آناتومی استخون ران

بیشتر...

3111
بازدید

تعویض مفصل زانو یا آرتروپلاستی زانو

بیشتر...

25934
بازدید

آناتومی دست و مچ دست

بیشتر...

16071
بازدید

آناتومی بافت نرم دست و مچ دست

بیشتر...

6007
بازدید

آناتومی بافت نرم بازو

بیشتر...

11544
بازدید

آناتومی بافت نرم ساعد و آرنج

بیشتر...

9183
بازدید

کمر درد

بیشتر...

20619
بازدید

بیماری های سر،گردن و ستون فقرات در اطفال

بیشتر...

5805
بازدید

بیماری های سر و گردن اطفال

تورتیکولی یا کج بودن گردن یک بیماری است که بیشتر در نوزادان دیده می شود بیشتر...

5462
بازدید

کمر درد

بیشتر...

9253
بازدید

آناتومی بازو

بازو یک استخوان دارد به نام هومروس Humerus یا استخوان بازو. هومروس از استخوان های دراز است که از اسکاپولا تا آرنج ادامه دارد. گرچه توسط عضلات پوشیده شده، ولی می توان آن را در تمامی طولش لمس کرد. هومروس دارای یک تنه و دو انتها (فوقانی، تحتانی ) است. بیشتر...

6578
بازدید

آناتومی بافت نرم شانه

شانه از نظر توپوگرفی به چهار ناحیۀ آگزیلا، پکتورال، اسکاپولار و دلتوئید تقسیم می شود. بیشتر...

1 2 

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت