بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

نتایچ جستجو عبارت " مفصل شانه "

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

680
بازدید

علت بروز درد های شانه یا دردهای انتشاری به بازوها چیست؟

بیشتر...

1333
بازدید

آسیب مفصل AC

بیشتر...

35935
بازدید

چطور دررفتگی شانه را ترمیم کنیم

بیشتر...

2085
بازدید

بهترین راه برای پیشگیری از آسیب های مفصل شانه

بیشتر...

17453
بازدید

تمرینات مربوط به التهاب تاندون شانه

بیشتر...

15209
بازدید

علل عمده التهاب تاندون شانه و تمرینات مربوط به آن

بیشتر...

5559
بازدید

درمان های شکستگی انتهای پایینی استخوان رادیوس

بیشتر...

6608
بازدید

آناتومی بافت نرم بازو

بیشتر...

2437
بازدید

آرتروپلاستی شانه

بیشتر...

6108
بازدید

آرتروسکوپی شانه

بیشتر...

3923
بازدید

درد شانه

بیشتر...

10365
بازدید

آناتومی بازو

بازو یک استخوان دارد به نام هومروس Humerus یا استخوان بازو. هومروس از استخوان های دراز است که از اسکاپولا تا آرنج ادامه دارد. گرچه توسط عضلات پوشیده شده، ولی می توان آن را در تمامی طولش لمس کرد. هومروس دارای یک تنه و دو انتها (فوقانی، تحتانی ) است. بیشتر...

7378
بازدید

آناتومی بافت نرم شانه

شانه از نظر توپوگرفی به چهار ناحیۀ آگزیلا، پکتورال، اسکاپولار و دلتوئید تقسیم می شود. بیشتر...

20564
بازدید

آناتومی شانه

کمربند شانه ای از دو استخوان به نام کلاویکل و اسکاپولا تشکیل شده است. کلاویکل تکیه گاهی است برای اسکاپولا و اسکاپولا هم توسط عضلات به تنه متصل است و بسیار متحرک می باشد. اندام فوقانی، توسط کمربند شانه ای به قسمت فوقانی- طرفی قفسه سینه اتصال دارد. بیشتر...

18935
بازدید

دررفتگی شانه

شانه شامل سه مفصل می باشد، که هر یک از این مفاصل می توانند دچار در رفتگی شوند. بیشتر...

26419
بازدید

شکستگی شانه

شکستگی شانه یکی از شایع ترین آسیب های اندام فوقانی ، بالاخص در سوانح رانندگی و موتور سیکلت و همچنین آسیب های ورزشی است. بیشتر...

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت