بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

بازو و آرنج و ساعد

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

9789
بازدید

آناتومی بافت نرم بازو

بیشتر...

19312
بازدید

آناتومی بافت نرم ساعد و آرنج

بیشتر...

15673
بازدید

آناتومی بازو

بازو یک استخوان دارد به نام هومروس Humerus یا استخوان بازو. هومروس از استخوان های دراز است که از اسکاپولا تا آرنج ادامه دارد. گرچه توسط عضلات پوشیده شده، ولی می توان آن را در تمامی طولش لمس کرد. هومروس دارای یک تنه و دو انتها (فوقانی، تحتانی ) است. بیشتر...

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت