شکستگی اسکافوئید، مقایسه دو روش جراحی و ثابت سازی با چند عدد پین یا پیچ Herbert

-

فرمت : pdf حجم :211.5732 KB