سندرم تونل مچ دست بیماري ناشی از کار با کامپیوتر

سندرم تونل مچ دست ودردهاي گردن یا پشت

استفاده زیاد از کامپیوتر منجر به بیماري سندرم تونل مچ یا دردهاي گردن یا کمر می شود . صفحه کلیدهایی هایی که براي بالا بردن سرعت تایپ استفاده می شوند و استفاده مداوم از ماوس می تواند باعث صدمه زدن به تاندون ها، عصب ها و بافت هاي دست شود . در مراحل اولیه بیماري خستگی، بیحسی و ناراحتی عمومی در محل آسیب دیده احساس می شود . خارش، سردي و بی حسی نیز در دست ها احساس می شود . همچنین ممکن است احساس ناتوانی و هماهنگی در دست ها کنید . حتی ممکن است از فرط درد شب ها از خواب بیدار شوید و قسمت آسیب دیده نیاز به ماساژ دادن پیدا کند . این علائم معمولاً بعد از فعالیت طولانی رخ می دهد و پس از اتمام کار خود به خود برطرف می شود . هرچند در طول زمان ناحیه ي آسیب دیده حساس تر و آسیب پذیرتر می شود و حتی فعالیتی غیر مرتبط با آن ناحیه می تواند باعث بروز درد در آن ناحیه شود . اگر این عارضه مورد درمان قرار نگیرد، خیلی زود وخیم تر خواهد شد .

تونل کارپال

بهتر است اگر یکی از این علائم را در خود مشاهده کردید، سریعاً این مسئله را با مشاور پزشکی خود در میان بگذارید . درمان فوري احتمال عوارض وخیم تر را کاهش خواهد داد .

ترکیبی از درمان ها، حتی RSL بنا بر نواحی آسیب دیده، درمان شکسته بندي کردن مچ و دست است . در موارد وخیم تر ممکن است عمل جراحی هم مورد نیاز باشد . نوع درمان و شدت آسیب دیدگی در هر بیمار متفاوت است .

راهکارهاي جلوگیري از بیماري هاي مفصلی و عضلانی

راهکارهاي جلوگیري از بیماري هاي مفصلی و عضلانی

راههاي بسیاري براي پیشگیري از این آسیب ها وجود دارد، که عبارتند از :

-1 حتماً صاف بنشینید و از قوز کردن پرهیز کنید و در صورت لزوم می توانید از یک بالشتک به عنوان تکیه گاه استفاده کنید و هر از چند گاهی وضعیت نشستن خود را بررسی کنید .

-2 هنگام تایپ کردن از فونت مناسب استفاده کنید تا نیازي نباشد که براي خواندن مطالب به جلو خم شوید .

-3 قرار دادن ماوس نزدیک به صفحه کلید نیز می تواند از بعضی ناراحتی ها و مشکلات مربوط به گردن و شانه جلوگیري کند .

-4 صندلی و میز کار باید از استانداردهاي لازم برخوردار باشد تا بتوان از بسیاري از مشکلات جلوگیري کرد .

-5 در موقع تایپ کردن ، مچ دست نباید روي جایی قرار بگیرد یا خم شود . هر از چند گاهی به مچ ها باید استراحت داد .

-6 در موقع تایپ کردن حتماً از دو دست استفاده شود .

-7 بالا بردن قدرت و انعطاف بدنی ، میزان خستگی بدن را کاهش می دهد . پس همواره ورزش کنید . این موارد را براي فرزندانتان نیز رعایت کنید و حتماً به آنها خاطر نشان شوید که این نکات را رعایت کنند تا مشکلی ایجاد نشود .

تمرینات مخصوص سندرم تونل کارپال

-