بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

نتایچ جستجو عبارت " رادیال "

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

56536
بازدید

آناتومی دست و مچ دست

بیشتر...

37204
بازدید

آناتومی بافت نرم دست و مچ دست

بیشتر...

13069
بازدید

آناتومی بافت نرم بازو

بیشتر...

28029
بازدید

آناتومی بافت نرم ساعد و آرنج

بیشتر...

7848
بازدید

بیماری های ساعد اطفال

بیشتر...

5187
بازدید

بیماری های ساعد اطفال

بیشتر...

71511
بازدید

بیماری های دست در اطفال

بیشتر...

7073
بازدید

بیماری های دست در اطفال

بیشتر...

6991
بازدید

معاینه ی دست و مچ دست

بیشتر...

4790
بازدید

معاینه ی آرنج

بیشتر...

49196
بازدید

درد آرنج

بیشتر...

23575
بازدید

آناتومی بازو

بازو یک استخوان دارد به نام هومروس Humerus یا استخوان بازو. هومروس از استخوان های دراز است که از اسکاپولا تا آرنج ادامه دارد. گرچه توسط عضلات پوشیده شده، ولی می توان آن را در تمامی طولش لمس کرد. هومروس دارای یک تنه و دو انتها (فوقانی، تحتانی ) است. بیشتر...

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت