بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

نتایچ جستجو عبارت " رادیال "

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

38328
بازدید

آناتومی دست و مچ دست

بیشتر...

24115
بازدید

آناتومی بافت نرم دست و مچ دست

بیشتر...

8748
بازدید

آناتومی بافت نرم بازو

بیشتر...

17529
بازدید

آناتومی بافت نرم ساعد و آرنج

بیشتر...

5660
بازدید

بیماری های ساعد اطفال

بیشتر...

4074
بازدید

بیماری های ساعد اطفال

بیشتر...

46079
بازدید

بیماری های دست در اطفال

بیشتر...

5192
بازدید

بیماری های دست در اطفال

بیشتر...

5092
بازدید

معاینه ی دست و مچ دست

بیشتر...

3631
بازدید

معاینه ی آرنج

بیشتر...

38155
بازدید

درد آرنج

بیشتر...

14327
بازدید

آناتومی بازو

بازو یک استخوان دارد به نام هومروس Humerus یا استخوان بازو. هومروس از استخوان های دراز است که از اسکاپولا تا آرنج ادامه دارد. گرچه توسط عضلات پوشیده شده، ولی می توان آن را در تمامی طولش لمس کرد. هومروس دارای یک تنه و دو انتها (فوقانی، تحتانی ) است. بیشتر...

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت