بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

نتایچ جستجو عبارت " رادیال "

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

27603
بازدید

آناتومی دست و مچ دست

بیشتر...

17269
بازدید

آناتومی بافت نرم دست و مچ دست

بیشتر...

6293
بازدید

آناتومی بافت نرم بازو

بیشتر...

12389
بازدید

آناتومی بافت نرم ساعد و آرنج

بیشتر...

4535
بازدید

بیماری های ساعد اطفال

بیشتر...

3294
بازدید

بیماری های ساعد اطفال

بیشتر...

33948
بازدید

بیماری های دست در اطفال

بیشتر...

4284
بازدید

بیماری های دست در اطفال

بیشتر...

3971
بازدید

معاینه ی دست و مچ دست

بیشتر...

2815
بازدید

معاینه ی آرنج

بیشتر...

18128
بازدید

درد آرنج

بیشتر...

9849
بازدید

آناتومی بازو

بازو یک استخوان دارد به نام هومروس Humerus یا استخوان بازو. هومروس از استخوان های دراز است که از اسکاپولا تا آرنج ادامه دارد. گرچه توسط عضلات پوشیده شده، ولی می توان آن را در تمامی طولش لمس کرد. هومروس دارای یک تنه و دو انتها (فوقانی، تحتانی ) است. بیشتر...

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت