بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

نتایچ جستجو عبارت " رادیال "

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

36301
بازدید

آناتومی دست و مچ دست

بیشتر...

22684
بازدید

آناتومی بافت نرم دست و مچ دست

بیشتر...

8449
بازدید

آناتومی بافت نرم بازو

بیشتر...

16753
بازدید

آناتومی بافت نرم ساعد و آرنج

بیشتر...

5455
بازدید

بیماری های ساعد اطفال

بیشتر...

3934
بازدید

بیماری های ساعد اطفال

بیشتر...

43966
بازدید

بیماری های دست در اطفال

بیشتر...

5003
بازدید

بیماری های دست در اطفال

بیشتر...

4902
بازدید

معاینه ی دست و مچ دست

بیشتر...

3474
بازدید

معاینه ی آرنج

بیشتر...

32210
بازدید

درد آرنج

بیشتر...

13675
بازدید

آناتومی بازو

بازو یک استخوان دارد به نام هومروس Humerus یا استخوان بازو. هومروس از استخوان های دراز است که از اسکاپولا تا آرنج ادامه دارد. گرچه توسط عضلات پوشیده شده، ولی می توان آن را در تمامی طولش لمس کرد. هومروس دارای یک تنه و دو انتها (فوقانی، تحتانی ) است. بیشتر...

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت