بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

نتایچ جستجو عبارت " پکتورال "

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

4154
بازدید

"پارگی عضله ی سینه ای چیست؟" و چه عوارضی دارد؟

بیشتر...

19148
بازدید

آسیب های شانه

بیشتر...

17673
بازدید

ترمیم عضله سینه ای توسط دکتر محسن مردانی

بیشتر...

37151
بازدید

آناتومی بافت نرم دست و مچ دست

بیشتر...

12936
بازدید

آناتومی بافت نرم بازو

بیشتر...

23534
بازدید

آناتومی بازو

بازو یک استخوان دارد به نام هومروس Humerus یا استخوان بازو. هومروس از استخوان های دراز است که از اسکاپولا تا آرنج ادامه دارد. گرچه توسط عضلات پوشیده شده، ولی می توان آن را در تمامی طولش لمس کرد. هومروس دارای یک تنه و دو انتها (فوقانی، تحتانی ) است. بیشتر...

15337
بازدید

آناتومی بافت نرم شانه

شانه از نظر توپوگرفی به چهار ناحیۀ آگزیلا، پکتورال، اسکاپولار و دلتوئید تقسیم می شود. بیشتر...

38387
بازدید

آناتومی شانه

کمربند شانه ای از دو استخوان به نام کلاویکل و اسکاپولا تشکیل شده است. کلاویکل تکیه گاهی است برای اسکاپولا و اسکاپولا هم توسط عضلات به تنه متصل است و بسیار متحرک می باشد. اندام فوقانی، توسط کمربند شانه ای به قسمت فوقانی- طرفی قفسه سینه اتصال دارد. بیشتر...

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت