انتخاب به عنوان استاد نمونه دانشگاه 1393

آقای دکتر محسن مردانی کیوی به عنوان استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1393 برگزیده شدند . به همین مناسبت از طرف ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر برزیگر لوح تقدیری به ایشان اهدا شد.


-