کنگره بین المللی دو سالانه ی  ISKAST

چهارمین کنگره بین المللی دو سالانه ی انجمن جراحی زانو، آرتروسکوپی و آسیب های ورزشی که در اردیبهشت 1395 در مرکز همایش های بین امللی رازی برج میلاد در تهران برگزار شد که هر دو مقاله ی پذیرفته شده به عنوان سخنرانی که توسط دکتر مردانی ارائه شد به عنوان مقالات برتر کنگره برگزیده شدند .

-