انتخاب دکتر مردانی به عنوان پژوهشگر نمونه استانی 1394

آقای دکتر محسن مردانی کیوی به عنوان پژوهشگر نمونه استانی در سال 1394 برگزیده شدند و به همین مناسبت  لوح تقدیری از طرف استاندار محترم به ایشان اهداء گردید.

-