کنگره تازه های جراحی پا و مچ پا

کنگره تازه های جراحی پا و مچ پا در تاریخ 30 دی ماه سال 1395 در بیمارستان میلاد تهران برگزار شد. دکتر محسن مردانی کیوی به همراه جمعی از جراحان حاذق ارتوپد ایران در این کنگره شرکت کردند.

-