درد های زانو را چگونه تشخیص دهیم

زانو یک مفصل اساسی و پیچیده است

زمانیکه شما درد شدید زانو را تجربه میکنید، می تواند برهرجنبه از زندگی شما به مدت حدودا شش هفته یاکمتر تاثیر بگذارد . زانو درد می تواند سبب مسائل متعددی شود که تشخیص برخی از آنها مشکل بوده و به وضعیت حال و نحوه ی زندگی شما بر میگردد.

شناختن عوامل متداول زانو درد و وضعیت های متداولی که سبب آسیب زانو می شود می تواند به شما در فهمیدن  دلیل درد کمک کند. اگر نمی دانید به چه دلیلی زانوی شما آسیب دیده است سعی کنید به علائم توجه کنید، بنابراین شما می توانید درد را تشخیص داده و به درستی درمان آن را شروع کنید.

روش یک:تشخیص دادن زانو درد حاد

 

1-       اگر شکستگی دارید

شکستگی استخوان زانو یکی از مشکلات متداول است. شما می توانید فقط با افتادن محکم روی زانوی خودتان آن را بشکنید. اگر شما زانوی خود را بشکنید شما به جراحی نیاز دارید، شکستگی زانوها عموما بسیار جدی است و زمان زیادی برای خوب شدن صرف می کند.

•        اگرشما شکستگی زانو داشته باشید:

1-       درجلوی زانو احساس درد خواهید کرد.

2-       جلوی زانو متورم خواهد شد

3-       ممکن است کبودی اتفاق بیفتد

4-       شما قادر نیستید زانو را راست کنید یاراه بروید و به زانو فشار آوردید.

2 - اگر رباط شما آسیب ببیند

رباط ها بافتی هستند که مفصل را محاصره می کنند واستخوان ها را به استخوان های دیگر اتصال می دهند کسانی که ورزش می کنند اغلب به رباط های خود آسیب می زنند.

 پاره شدن یا کشیده شدن رباط ها حرکات زانو را محدود می کند. چرخاندن یا پیچاندن آن را سخت کرده و همچنین ممکن است زانو شما قفل کند. و احتمال این وجود دارد که رباط های مختلف دریک زمان صدمه ببینند.

•        کشیدگی رباط ،پیچ خوردگی رباط :

با پیچ خوردگی، زانوی صدمه دیده ممکن است متورم و کبود شود در این حالت حرکت دادن زانو سخت می باشد. اگر رباط دچار پارگی شود ممکن است خونریزی زیر پوستی وجود داشته باشد. گاهی اوقات دردی احساس نمی کنید به این علت که پارگی باعث پارگی گیرنده های عصبی می شود. به طور مثال آسیب عصب زمانی اتفاق می افتد که رباط به طور کامل پاره شده باشد .  

•        رباط صلیبی قدامی(ACL )، رباط صلیبی خلفی( PCL ) به ترتیب در جلو و عقب زانو قرار دارند.ACL    عهده دار حرکت به طرف جلو وPCL   عهده دار حرکت به طرف عقب می باشد. ACL معمولا در زمان حرکت با یک تغییر جهت ناگهانی آسیب می بیند و آسیب های PCL    اغلب در زمان یک ضربه مستقیم به جلوی زانو اتفاق می افتد، مانند تصادف موتورسیکلت با یک وسیله نقلیه. ورزش هایی از قبیل فوتبال ، بسکتبال و اسکی معمولا آسیب های  ACL و PCL را بوجود می آورند .

•        رباط طرفی داخلی (MCL )  استحکام داخلی زانو را فراهم می کند رباط طرفی خارجی LCL )  ) استحکام خارجی زانو رافراهم می کند . این رباط ها معمولا مانند رباط های دیگر صدمه نمی بینند. آسیب این دو رباط زمانی اتفاق می افتد که  هنگام ورزش به زانو ضربه ای محکم وارد شود.

 

 

3- بررسی آسیب مینیسک

مینیکس شامل دو قطعه غضروف  فیبری در زانو می شود که به جذب ضربه از ران و ساق پا کمک می کند. آسیب های غضروف زانو یکی ازررایج ترین آسیب های زانو است . اگرچه هر کسی می تواند دچار پارگی غضروف شود ولی آسیب مینیسک بیشتر درمیان ورزشکاران متداول بوده، همچنین پارگی مینیسک افراد مسن ناشی از ازبین رفتن و نازک شدن غضروف است .

•        پارگی مینیسک با یک صدای تقه همراه هست و ممکن است شما تا چندروز بعد از پارگی چیزی احساس نکنید .

•        بلافاصله یا چند روز بعد از پارگی مینیسک ممکن است شما درد، تورم، سفت شدن ، به سختی راه رفتن ، قفل شدن زانو را تجربه کنید . زانوی شما ضعیف شده حرکت دادن آن سخت و محدوده حرکتی شما محدود می شود.

 

4 - شناختن دررفتگی

دررفتگی کشکک زانو زمانی اتفاق می افتد که زانو از موقعیت نرمال خود خارج شود. شما دررفتگی زانو را به وضوح خواهید دید زیرا مشخص است که زانو در جای درست قرار ندارد. زانو ممکن است با یک صدای تقه به حالت قبل برگردد اگرچه هنوز مشکل حل نشده است.

•        شما به محض اینکه کشکک زانو دچار دررفتگی شود احساس درد می کنید. زانوی متورم شده و ممکن است شما قادر نباشید زانو یا پای خود را حرکت دهید. اطراف دررفتگی ممکن است کبود شود.

•        این نوع صدمه زانو نادر است و عموما ناشی از آسیب دیدگی شدید می باشد، ازقبیل تصادف ماشین یا صدماتی که در اثر سرعت زیاد ایجاد می شود.

همچنین امکان دارد این در رفتگی در بعضی از فعالیت های فیزیکی مثل رقص اتفاق بیافتد. افراد جوان بیشتر در معرض دررفتگی زانو هستند.

روش دوم: تشخیص وضعیت های دیگر

1 - تعیین کیست بیکر :

کیست بیکر زمانی بوجود می آید که در پشت زانو مایعی جمع شود . زمانی این کیست ایجاد می شود که در داخل مشکلی بوجود و مفصل آسیب دیده باشد. اگرچه ممکن است این اتفاق خود به خود و بدون هیچ آسیبی نیز رخ دهد . بعضی ازمردم دچارا ین مشکل می شوند وهیچ توجیه علمی ای برای آن وجود ندارد .

امکان دارد این کیست به علت یک مشکل اساسی و مهم مانند پاره شدن مینیسک بوجود آمده به همین دلیل باید سریعا شناسایی و درمان شود زیرا تورم باعث آسیب رسدن به زانو می شود.

2- تعیین بورسیت :

بورسیت التهاب یا صدمه به اطراف بورسا و کشکک زانو می باشد. بورسا ساختار دایره ای است و ازمایع ای پرشده که به زانو کمک کند تا به نرمی درمیان بافت های دیگر بدون اصطکاک حرکت کند . اگر بورسا دچار تورم شود می تواند باعث شود که تاندون های اطراف دچار تورم و پیچیدگی شوند که منجر به درد می شود.

•        بورسیت می تواند منجر به سفت شدن و درد در زانو شود. همچنین زمانی که به زانو دست می زنیم حساسیت لمسی و حس نامطلوب ایجاد می کند و درد در هنگام راه رفتن و حرکت دادن زانو. درد معمولا باخم کردن زانو بدتر وبا منبسط کردن زانو بهتر می شود . ممکن است روی زانو متورم و قرمز نیز بشود .

•        بورسیت می تواند ناشی از حرکات تکراری مانند خم شدن یا دولا شدن باشد، همچنین می تواند با فشار دادن مفصل زانو بر یک سطح صاف و سفت به مدت طولانی ایجاد شود.

 

3 - التهاب تاندون

التهاب کشکک زانو زمانی رخ می دهد که حرکات یکسان به صورت مکرر روی زانو انجام دهید مثل دویدن یا دوچرخه سواری. این التهاب زمانی بوجود می آید که تاندون میان زانو وساق پا متورم شود.

•        درد نشانه اصلی التهاب کشکک زانو است . درد در زیر زانو نزدیک نزدیک جایی که زانو به ساق پا متصل می شود می باشد.

•        درد ممکن است هنگام تمرین کردن بوجود بیاید و یا حتی درشروع و یا پایان تمرین، در نهایت درد باعث می شود ایستادن برایتان مشکل باشد و یا هنگام بالا و پایین کردن از پله هااذیت شوید.

4- آرتریت زانو

آرتریت زانو زمانی است که مفصل زانو متورم شود. آرتریت عموما با بالا رفتن سن یا به علت آسیب و صدمه به زانو بوجود می آید. آرتریت می تواند در انجام کارهای روزمره مشکل ایجاد کند مثل ایستادن ،نشستن ،راه رفتن و ازپله بالا رفتن . درد، تورم وسفتی که نشانه های عمومی آرتروز زانو هستند .

•        استئو آرتروز Osteoarthritis ))  دراثربالا رفتن سن رخ می دهد. می تواند از سن 50 سالگی شروع شود اما در افراد جوان تر هم ممکن است دیده شود.

OA )) عموما به علت ساییدگی و سالخوردگی غضروف زانو ایجاد می شودو باعث می شود از استخوا هایی که کنار یکدیگر هستند محافظت کمتری شده و دچار ساییدگی شوند.

•        رماتوئید آرتروز RA )) یک مرض خود ایمنی مزمن است که تنها برروی زانو تاثیر گذار نیست بلکه برروی سراسر بدن مشترک است .RA )) معمولا تاثیراتش روی افراد بین سن 50 تا75 ساله شروع می شود، این مشکل بیشتر در زنان وجود دارد . این درد صبح ها بدتر می شود و با حرکت کردن در طول روز بهبود می یابد .

•        آرتروزهایی که بعد از صدمه دیدن و جراحت زانو بوجود می آید. گاهی اوقات این اتفاق سال ها بعد از صدمه ، شکستن استخوان ، صدمات رباط و آسیب های مینیسک می تواند منجر به این نوع آرتروز شود.

سوم : مراقبت های پزشکی

1 _ به پزشک مراجعه کنید

 اگر درد زانوی شما بیش از حد می باشد ، تورم ، محدودیت حرکتی ، بی رنگی یا علائم دیگری که زندگی روزمره شما را مختل کرده دارید شما باید به پزشک مراجعه کنید.

اگر به زانوی ضربه ای وارد شده یا صدمه دیده  حتما باید به پزشک مراجعه کنید مانند یک ضریه ی ناگهانی در ورزش یا افتادن . تشخیص  درست و به موقع مشکل می تواند به درمان درد و التیام دادن آن  کمک کند.

•        از دلایل دیگری که باید حتما به پزشک مراجعه کنید وجود این علایم می باشد:

حساسیت های تماسی در موضع ، عدم توانایی ایستادن و تحمل وزن، حساسیت به سرما، بی حسی و خارش

•        اگر به پزشک مراجعه نکنید شما نمی توانید علت اصلی درد را تشخیص دهید، بلکه تنها علایم ظاهری درد را درمان می کنید. علت اصلی درد باقی مانده و بهبود پیدا نمی کنید.

2_ علائم بیماری خود را شرح دهید

زمانیکه به پزشک مراجعه می کنید شما می بایست بطور مشخص و واضح علائم خود را بازگو کنید. بطور مثال اگر تورم و یا درد در نقطه ای خاص باشد را شرح دهید.

تمام فعالیت هایی که قبل از ایجاد درد و مشکل در زانویتان انجام داده اید با علایم آن برای دکترخود شرح دهید.

•        این علائم را حتما به دکتر خود اطلاع دهید: اگر زانوی شما قفل می کند یا صدای تقه مانند می دهد ، اگرزانوی شما در می رود و حالت جا به جایی دارد و دوباره به حالت اول برمی گردد، هرگونه تغییر رنگ و تغییر سایز

•        محل دقیق درد زانوی خود را بگویید. مکان درد به تشخیص پزشکان کمک می کند . درد داخل یا خارج زانوی شما است ؟دروسط ،جلو یاپشت زانو است؟ کدام قسمت آسیب دیده ،بالا یا پایین؟

•        اگر حرکات فیزیکی انجام داده اید یا افتاده اید، در کل تمام حرکات ناگهانی که منجر به آسیب زانوی شما شده است را به دکتر خود شرح دهید.

3_ درد را توصیف کنید

یکی از راه های دیگری که می توانید به پزشک کمک کنید توصیف درد می باشد. توصیف درد، توجه را به نقطه ای که درد دارد جلب می کند. آیا درد شما به طور ثابت و مداوم وجود دارد یا فقط زمانی که حرکتی خاص یا کاری انجام می دهید بوجود می آید؟ آیا دردشما یک درد مبهم و کم است یا یک درد شدید و حاد ؟ سعی کنید به طور مشخص مشکلاتتان را بازگو کنید به دلیل اینکه علائم مختلف درد می تواند به پزشک برای پیدا کردن علت درد کمک کند.

•        این نکات را با پزشک خود در میان بگذارید:

چه زمانی درد بیشتری را احساس می کنید.

اگر فقط حرکات و فعالیت های خاصی منجربه درد می شود

اگر درد با شروع فعالیت آغاز می شود ولی به مرور و با حرکات دیگر بهتر می شود.

•        اگر برای کاهش درد خود روش های درمانی همچون کمپرس گرم، کمپرس سرد و... انجام داده اید به دکتر خود اطلاع دهید و همچنین نتیجه و تاثیر آن را در کاهش یا افزایش درد بگویید.

 

-