بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

نتایچ جستجو عبارت " رادیوس "

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

17049
بازدید

آناتومی استخوان های ساق پا

بیشتر...

1607
بازدید

جا اندازی باز و میکس سون داخلی شکستگی دیستال رادیوس

بیشتر...

2332
بازدید

جااندازی بسته در شکستگی کالیس (دیستال رادیوس)

بیشتر...

6153
بازدید

درمان های شکستگی انتهای پایینی استخوان رادیوس

بیشتر...

19397
بازدید

استئومیلیت

بیشتر...

34390
بازدید

آناتومی دست و مچ دست

بیشتر...

21484
بازدید

آناتومی بافت نرم دست و مچ دست

بیشتر...

8179
بازدید

آناتومی بافت نرم بازو

بیشتر...

16011
بازدید

آناتومی بافت نرم ساعد و آرنج

بیشتر...

5297
بازدید

بیماری های ساعد اطفال

بیشتر...

3855
بازدید

بیماری های ساعد اطفال

بیشتر...

41687
بازدید

بیماری های دست در اطفال

بیشتر...

4878
بازدید

بیماری های دست در اطفال

بیشتر...

1127
بازدید

مقایسه بین روش كلاسیك برون گرایی توأم با خمیدگی با روش درون گردانی در جااندازی نیمه دررفتگی سر رادیوس در كودكان زیر 7 سال

بیشتر...

70270
بازدید

دررفتگی مفصل مچ پا

به خارج شدن سر استخوان از حفره مفصلی مچ پا را دررفتگی می گویند. بیشتر...

12861
بازدید

آناتومی بازو

بازو یک استخوان دارد به نام هومروس Humerus یا استخوان بازو. هومروس از استخوان های دراز است که از اسکاپولا تا آرنج ادامه دارد. گرچه توسط عضلات پوشیده شده، ولی می توان آن را در تمامی طولش لمس کرد. هومروس دارای یک تنه و دو انتها (فوقانی، تحتانی ) است. بیشتر...

28036
بازدید

دررفتگی مچ دست

دررفتگی کامل مفصل مچ دست نادر است ولی در بسیاری اوقات دررفتگی های ناکامل در این مفصل دیده میشوند که شایع ترین آنها دررفتگی استخوان لونیت است. بیشتر...

13302
بازدید

دررفتگی مفصل آرنج

بیشتر...

151018
بازدید

شکستگی های مچ دست و دست

در این بخش به معرفی شکستگی هایی که درناحیه مچ دست و دست اتفاق می افتد می پردازیم و روش های درمان آن را بیان میکنیم. بیشتر...

72131
بازدید

شکستگی های بازو، آرنج و ساعد

این سه ناحیه نیز همانند شکستگی های شانه، از شایع ترین آسیب های اندام فوقانی، بالاخص در سوانح رانندگی و موتور سیکلت و همچنین آسیب های ورزشی است. بیشتر...

1 

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت