بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

نتایچ جستجو عبارت " پروگزیمال "

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

13451
بازدید

آناتومی استخوان های مچ پا

بیشتر...

8394
بازدید

آناتومی زانو

بیشتر...

12368
بازدید

آناتومی استخون ران

بیشتر...

2422
بازدید

اجرای متد بازسازی دابل باندل لیگامان MCL توسط دکتر محسن مردانی کیوی

بیشتر...

1973
بازدید

جااندازی بازو فیکساسیون داخلی شکستگی پروگزیمال هومروس با رویکرد پلاک گذاری

بیشتر...

15827
بازدید

شکستگی هیپ و پروگزیمال فمور

بیشتر...

1760
بازدید

پیامد و عوارض جایگزینی کامل مفصل ران به روش غیرسیمانی پروگزیمال با استم‌های متخلخل در سالمندان

بیشتر...

56405
بازدید

آناتومی دست و مچ دست

بیشتر...

37117
بازدید

آناتومی بافت نرم دست و مچ دست

بیشتر...

12914
بازدید

آناتومی بافت نرم بازو

بیشتر...

27918
بازدید

آناتومی بافت نرم ساعد و آرنج

بیشتر...

4784
بازدید

معاینه ی آرنج

بیشتر...

6936
بازدید

معاینه ی شانه

بیشتر...

15318
بازدید

آناتومی بافت نرم شانه

شانه از نظر توپوگرفی به چهار ناحیۀ آگزیلا، پکتورال، اسکاپولار و دلتوئید تقسیم می شود. بیشتر...

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت