بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

معرفی اسکورهای ارتوپدی

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

967
بازدید

Knee Society Score (KSS)

بیشتر...

1621
بازدید

Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index (WOMAC)

بیشتر...

829
بازدید

Marx SCale

بیشتر...

842
بازدید

ACL quality of life questionnaire

بیشتر...

940
بازدید

Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS)

بیشتر...

848
بازدید

Lysholm knee scoring scale

پرسشنامه ای شامل سوالاتی درباره ی شدت آسیب اختلالات عملکردی و علائم که بر مبنای 100 نمره محاسبه می گردد. بیشتر...

932
بازدید

International Knee Documentation Committee (IKDC)

پرسشنامه ی 10 قسمتی که بر مبنای علائم بالینی بیمار توسط خود بیمار تکمیل می گردد و شامل سوالاتی در باره ی شدت درد و انجام فعالیت های روزمره و ... می باشد بیشتر...

902
بازدید

The Row Score for Instability

بیشتر...

1209
بازدید

Beighton score

A popular screening technique for hypermobility بیشتر...

996
بازدید

The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand Score

(Quick Dash) بیشتر...

992
بازدید

Mayo Elbow Performance Score

Clinician Completed بیشتر...

864
بازدید

Oxford Shoulder Instability Score

بیشتر...

1033
بازدید

The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) Score

Patient Completed بیشتر...

1077
بازدید

UCLA Shoulder rating scale

Clinician Completed بیشتر...

904
بازدید

Constant Shoulder Score 1

Clinical Completed بیشتر...

1000
بازدید

Numeric Rating Scale

بیشتر...

923
بازدید

Harris Hip Score

بیشتر...

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت