بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

معرفی اسکورهای ارتوپدی

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

2459
بازدید

Knee Society Score (KSS)

بیشتر...

4682
بازدید

Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index (WOMAC)

بیشتر...

1943
بازدید

Marx SCale

بیشتر...

2067
بازدید

ACL quality of life questionnaire

بیشتر...

2376
بازدید

Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS)

بیشتر...

2481
بازدید

Lysholm knee scoring scale

پرسشنامه ای شامل سوالاتی درباره ی شدت آسیب اختلالات عملکردی و علائم که بر مبنای 100 نمره محاسبه می گردد. بیشتر...

2411
بازدید

International Knee Documentation Committee (IKDC)

پرسشنامه ی 10 قسمتی که بر مبنای علائم بالینی بیمار توسط خود بیمار تکمیل می گردد و شامل سوالاتی در باره ی شدت درد و انجام فعالیت های روزمره و ... می باشد بیشتر...

2128
بازدید

The Row Score for Instability

بیشتر...

2851
بازدید

Beighton score

A popular screening technique for hypermobility بیشتر...

2595
بازدید

The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand Score

(Quick Dash) بیشتر...

2503
بازدید

Mayo Elbow Performance Score

Clinician Completed بیشتر...

2025
بازدید

Oxford Shoulder Instability Score

بیشتر...

2308
بازدید

The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) Score

Patient Completed بیشتر...

2386
بازدید

UCLA Shoulder rating scale

Clinician Completed بیشتر...

2234
بازدید

Constant Shoulder Score 1

Clinical Completed بیشتر...

2391
بازدید

Numeric Rating Scale

بیشتر...

2368
بازدید

Harris Hip Score

بیشتر...

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت