بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

معرفی اسکورهای ارتوپدی

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

909
بازدید

Knee Society Score (KSS)

بیشتر...

1535
بازدید

Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index (WOMAC)

بیشتر...

780
بازدید

Marx SCale

بیشتر...

787
بازدید

ACL quality of life questionnaire

بیشتر...

891
بازدید

Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS)

بیشتر...

789
بازدید

Lysholm knee scoring scale

پرسشنامه ای شامل سوالاتی درباره ی شدت آسیب اختلالات عملکردی و علائم که بر مبنای 100 نمره محاسبه می گردد. بیشتر...

863
بازدید

International Knee Documentation Committee (IKDC)

پرسشنامه ی 10 قسمتی که بر مبنای علائم بالینی بیمار توسط خود بیمار تکمیل می گردد و شامل سوالاتی در باره ی شدت درد و انجام فعالیت های روزمره و ... می باشد بیشتر...

837
بازدید

The Row Score for Instability

بیشتر...

1151
بازدید

Beighton score

A popular screening technique for hypermobility بیشتر...

939
بازدید

The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand Score

(Quick Dash) بیشتر...

928
بازدید

Mayo Elbow Performance Score

Clinician Completed بیشتر...

808
بازدید

Oxford Shoulder Instability Score

بیشتر...

973
بازدید

The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) Score

Patient Completed بیشتر...

1011
بازدید

UCLA Shoulder rating scale

Clinician Completed بیشتر...

853
بازدید

Constant Shoulder Score 1

Clinical Completed بیشتر...

933
بازدید

Numeric Rating Scale

بیشتر...

868
بازدید

Harris Hip Score

بیشتر...

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت