بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

معرفی اسکورهای ارتوپدی

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

825
بازدید

Knee Society Score (KSS)

بیشتر...

1407
بازدید

Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index (WOMAC)

بیشتر...

701
بازدید

Marx SCale

بیشتر...

714
بازدید

ACL quality of life questionnaire

بیشتر...

823
بازدید

Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS)

بیشتر...

715
بازدید

Lysholm knee scoring scale

پرسشنامه ای شامل سوالاتی درباره ی شدت آسیب اختلالات عملکردی و علائم که بر مبنای 100 نمره محاسبه می گردد. بیشتر...

783
بازدید

International Knee Documentation Committee (IKDC)

پرسشنامه ی 10 قسمتی که بر مبنای علائم بالینی بیمار توسط خود بیمار تکمیل می گردد و شامل سوالاتی در باره ی شدت درد و انجام فعالیت های روزمره و ... می باشد بیشتر...

762
بازدید

The Row Score for Instability

بیشتر...

1070
بازدید

Beighton score

A popular screening technique for hypermobility بیشتر...

853
بازدید

The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand Score

(Quick Dash) بیشتر...

851
بازدید

Mayo Elbow Performance Score

Clinician Completed بیشتر...

748
بازدید

Oxford Shoulder Instability Score

بیشتر...

895
بازدید

The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) Score

Patient Completed بیشتر...

914
بازدید

UCLA Shoulder rating scale

Clinician Completed بیشتر...

779
بازدید

Constant Shoulder Score 1

Clinical Completed بیشتر...

844
بازدید

Numeric Rating Scale

بیشتر...

803
بازدید

Harris Hip Score

بیشتر...

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت