بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

معرفی اسکورهای ارتوپدی

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

1205
بازدید

Knee Society Score (KSS)

بیشتر...

2109
بازدید

Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index (WOMAC)

بیشتر...

1031
بازدید

Marx SCale

بیشتر...

1062
بازدید

ACL quality of life questionnaire

بیشتر...

1135
بازدید

Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS)

بیشتر...

1073
بازدید

Lysholm knee scoring scale

پرسشنامه ای شامل سوالاتی درباره ی شدت آسیب اختلالات عملکردی و علائم که بر مبنای 100 نمره محاسبه می گردد. بیشتر...

1187
بازدید

International Knee Documentation Committee (IKDC)

پرسشنامه ی 10 قسمتی که بر مبنای علائم بالینی بیمار توسط خود بیمار تکمیل می گردد و شامل سوالاتی در باره ی شدت درد و انجام فعالیت های روزمره و ... می باشد بیشتر...

1151
بازدید

The Row Score for Instability

بیشتر...

1444
بازدید

Beighton score

A popular screening technique for hypermobility بیشتر...

1229
بازدید

The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand Score

(Quick Dash) بیشتر...

1250
بازدید

Mayo Elbow Performance Score

Clinician Completed بیشتر...

1077
بازدید

Oxford Shoulder Instability Score

بیشتر...

1261
بازدید

The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) Score

Patient Completed بیشتر...

1316
بازدید

UCLA Shoulder rating scale

Clinician Completed بیشتر...

1149
بازدید

Constant Shoulder Score 1

Clinical Completed بیشتر...

1252
بازدید

Numeric Rating Scale

بیشتر...

1143
بازدید

Harris Hip Score

بیشتر...

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت