بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

معرفی اسکورهای ارتوپدی

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

1447
بازدید

Knee Society Score (KSS)

بیشتر...

2773
بازدید

Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index (WOMAC)

بیشتر...

1229
بازدید

Marx SCale

بیشتر...

1313
بازدید

ACL quality of life questionnaire

بیشتر...

1344
بازدید

Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS)

بیشتر...

1281
بازدید

Lysholm knee scoring scale

پرسشنامه ای شامل سوالاتی درباره ی شدت آسیب اختلالات عملکردی و علائم که بر مبنای 100 نمره محاسبه می گردد. بیشتر...

1418
بازدید

International Knee Documentation Committee (IKDC)

پرسشنامه ی 10 قسمتی که بر مبنای علائم بالینی بیمار توسط خود بیمار تکمیل می گردد و شامل سوالاتی در باره ی شدت درد و انجام فعالیت های روزمره و ... می باشد بیشتر...

1361
بازدید

The Row Score for Instability

بیشتر...

1756
بازدید

Beighton score

A popular screening technique for hypermobility بیشتر...

1521
بازدید

The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand Score

(Quick Dash) بیشتر...

1506
بازدید

Mayo Elbow Performance Score

Clinician Completed بیشتر...

1290
بازدید

Oxford Shoulder Instability Score

بیشتر...

1489
بازدید

The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) Score

Patient Completed بیشتر...

1557
بازدید

UCLA Shoulder rating scale

Clinician Completed بیشتر...

1396
بازدید

Constant Shoulder Score 1

Clinical Completed بیشتر...

1488
بازدید

Numeric Rating Scale

بیشتر...

1410
بازدید

Harris Hip Score

بیشتر...

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت