بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

معرفی اسکورهای ارتوپدی

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

2082
بازدید

Knee Society Score (KSS)

بیشتر...

3965
بازدید

Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index (WOMAC)

بیشتر...

1673
بازدید

Marx SCale

بیشتر...

1781
بازدید

ACL quality of life questionnaire

بیشتر...

2024
بازدید

Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS)

بیشتر...

2050
بازدید

Lysholm knee scoring scale

پرسشنامه ای شامل سوالاتی درباره ی شدت آسیب اختلالات عملکردی و علائم که بر مبنای 100 نمره محاسبه می گردد. بیشتر...

1895
بازدید

International Knee Documentation Committee (IKDC)

پرسشنامه ی 10 قسمتی که بر مبنای علائم بالینی بیمار توسط خود بیمار تکمیل می گردد و شامل سوالاتی در باره ی شدت درد و انجام فعالیت های روزمره و ... می باشد بیشتر...

1839
بازدید

The Row Score for Instability

بیشتر...

2529
بازدید

Beighton score

A popular screening technique for hypermobility بیشتر...

2260
بازدید

The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand Score

(Quick Dash) بیشتر...

2098
بازدید

Mayo Elbow Performance Score

Clinician Completed بیشتر...

1749
بازدید

Oxford Shoulder Instability Score

بیشتر...

1996
بازدید

The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) Score

Patient Completed بیشتر...

2130
بازدید

UCLA Shoulder rating scale

Clinician Completed بیشتر...

1953
بازدید

Constant Shoulder Score 1

Clinical Completed بیشتر...

2074
بازدید

Numeric Rating Scale

بیشتر...

2028
بازدید

Harris Hip Score

بیشتر...

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت