بیماری سیور و ایجاد درد در پاشنه

بیماری سیور چیست و چگونه موجب درد پاشنه پا در کودکان و نوجوانان میشود؟

بیماری سیور Sever’s disease که به آن آپوفیزیت کالکانه Calcaneal apophysitis هم میگویند نوعی التهاب در صفحه رشد استخوان پاشنه است که موجب درد در آن ناحیه میشود .

بیماری سیور یکی از علل شایع درد پاشنه در نوجوانان در حال رشد بخصوص بچه های با فعالیت های بدنی زیاد است. این بیماری بیشتر در دوره رشد سریع نوجوانان ایجاد میشود. بیماری سیور از این نظر تا حدی شبیه بیماری ازگود اشلاتر در ناحیه زانو است .

 علت بیماری سیور چیست؟

 بنظر میرسد دز دوران رشد سریع نوجوانان سرعت رشد استخوان ها بیش از عضلات و تاندون ها است. در ناحیه ساق این وضعیت منجر به کوتاه ماندن نسبی عضلات پشت ساق نسبت به استخوان درشت نی شده و در نتیجه عضلات پشت ساق و بدنبال آن تاندون آشیل تحت کشش قرار میگیرد .

تاندون یا زردپی آشیل که قویترین تاندون بدن است به آپوفیز استخوان پاشنه (کالکانه) میچسبد و کشش تاندون موجب میشود صفحه رشد بین آپوفیز و تنه استخوان پاشنه تحت فشار قرار گرفته و علائم بیماری بروز کند. آپوفیز قسمتی از استخوان است که با تنه اصلی استخوان به توسط صفحه رشد جدا شده است .

کشش تاندون آشیل بر اثر انجام ورزش هایی مانند دویدن و پریدن بخصوص بر روی زمین های سفت بیشتر میشود. ورزش های بسکتبال، فوتبال و ژیمناستیک این تاندون را بشدت تحت کشش قرار میدهد. ایستادن به مدت طولانی و استفاده از کفش نامناسب هم میتواند موجب کشیده شدن بیش از حد تاندون آشیل شود .

بیماری سیور گرچه میتواند در هر نوجوانی ایجاد شود ولی شرایط زیر زمینه را برای بروز آن بیشتر مساعد میکنند

 • چرخش مچ پا به خارج ( پرونیشن) که موجب افزایش کشش تاندون آشل میشود
 • کف پای صاف یا افزایش قوس کف پا
 • کوتاه بودن ساق در یک طرف
 • چاقی

 محل درد در بیماری سیور که با فشار به دو طرف پاشنه بیشتر میشود


علائم بیماری سیور چیست؟

مهمترین علامت بیماری سیور درد در یک یا هر دو پاشنه پا است. درد این بیماران ممکن است به دو طرف یا پشت پاشنه و در بعضی موارد به کف پا هم انتشار پیدا کند. دیگر علائم بیماری عبارتند از            

 • تورم و قرمزی پاشنه
 • لنگیدن در حین راه رفتن
 • بیمار به علت درد پاشنه سعی میکند با پنجه پا راه برود
 • احساس ناراحتی و خشکی در پا در حین راه رفتن
 • فشار دادن پاشنه از دو طرف موجب ناراحتی میشود
 • علائم با فعالیت بدنی بیشتر و با استراحت کمتر میشود . 

درمان بیماری سیور چیست؟

اولین و مهمترین اقدام درمانی در این بیماری قطع کلیه فعالیت های بدنی و ورزشی است که موجب تشدید درد پاشنه میشوند. بیمار باید از دویدن بخصوص با پای بدون کفش بر روی زمین های سخت اجتناب کند .

دیگر اقدامات درمانی عبارتند از

 • انجام نرمش های کششی کف پا و مچ پا و ساق
 • سرمای موضعی بر روی پاشنه بمدت 20 دقیقه روزی سه بار حتی در روز هایی که درد وجود ندارد
 • استفاده از جوراب های الاستیک مانند جوراب واریس برای تحت فشار قرار دادن ناحیه پاشنه و کاهش تورم
 • استفاده از کفش با پاشنه اندکی بلندتر از کفش های قبلی بیمار
 • استفاده از داروهای ضد درد مانند استامینوفن یا بروفن
 • در موارد شدید ممکن است پزشک معالج مچ پا را با استفاده از گچ به مدت 12-2 هفته بیحرکت کند .

با درمان مناسب، بیماری در عرض دو هفته تا دو ماه خوب شده و مشکلی را هم برای آینده فرد بوجود نخواهد آورد. با تمام شدن رشد سریع نوجوان و جوش خوردن آپوفیز استخوان پاشنه به تنه آن، بیماری هم کلا دلیل وجودی خود را از دست داده و خودبخود خوب میشود .
هرچه شروع درمان زودتر باشد نتیجه درمان هم بهتر سریعتر خواهد بود .

گرچه بیماری خوب میشود ولی در طی دوران رشد سریع نوجوان، ممکن است مجددا عود کند. استفاده از کفش مناسب و با کیفیت که بخصوص قسمت پاشنه آن بتواند شوک ها و ضربات ناشی از پریدن و فرود به زمین را جذب کند در پیشگیری از عود بیماری اهمیت دارد. ادامه نرمش های کششی هم در پیشگیری از عود بیماری کمک کننده هستند. در صورتیکه بیمار شرایط مساعد کننده بروز بیماری را که در بالا ذکر شده داشته باشد پزشک معالج آنها را مورد توجه قرار داده و درمان میکند .

 

-