اکران فیلم مستند آرتروز (استئوآرتریت) زانو

اکران فیلم مستند آرتروز (استئوآرتریت) زانو امروز 25 مرداد 1396 در سالن همایش مرکز آموزشی درمانی پورسینا شهرستان رشت با حضور جمع کثیری از پرستاران محترم و ارجمند.


-