اکران فیلم مستند آسب های ورزشی در بیمارستان پورسینا

امروز ششم دی ماه ۱۳۹۶ سالن همایش بیمارستان پورسینا رشت، اکران دومین مستند آموزشی ارتوپدی ساخته ی دکتر محسن مردانی کیوی با عنوان "آسیب های ورزشی مفصل زانو

-