تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی دی ماه 1396

انتخاب دکتر محسن مردانی به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیلان

-