تمریناتی برای نا برابري يا عدم تقارن شانه ها

نا برابري يا عدم تقارن شانه ها

يكسان نبودن فاصله شانه ها با خط افقي مرجع در يك طرف را عارضه شانه نابرابر گويند .

اگر عارضه شانه نابرابر درمان نشود و منجر به عارضه كج پشتي شود، ستون مهره ها به سمت شانه افتاده دچار تعقر ميگردد و خود عوارضي مانند اختلالات عصبي،اختلال در راه رفتن و كاهش تحرك ستون فقرات را در پي خواهد داشت .

عوارض شانه ي نا متقارن :
ايجاد درد در عضلات بالابرنده شانه و اطراف گردن
ناهماهنگي و نابرابري شانه ها از نظر ظاهري
تذكر :
توصيه ميشود فرد در هنگام راه رفتن و ايستادن سعي كند شانه ها را در حالت طبيعي نگه دارد، از كيف هاي دو بند استفاده كند و سنگيني را سمت شانه افتاده نيندازد،هنگام نشستن هاي طولاني از صندلي هاي دسته دار استفاده كند و ساعد خود را روي دسته قرار دهد .
در ادامه تمرينات مربوط به شانه هاي نامتقارن را در اختيارتان قرار مي دهيم

 

در حالت ايستاده قرار گرفته و شانه ها را همزمان به سمت بالا كشيده ١٥ ثانيه مكث كنيد و به حالت اوليه برگردانيد ٥ بار تكرار

عدم تقارن شانه ها 

در حالت ايستاده كف دست ها را بر روي سطح بلندي قرار دهيد سپس زانو ها و آرنج ها را خم كنيد و صاف كنيد مطابق تصوير ، ٥ الي ٨ بار تكرار

عدم تقارن شانه ها 

مطابق تصوير دست ها را با آرنج صاف تا امتداد سرشانه بالا اوريد و برگردانيد، تكرار ٥ الي٨ بار تكرار

عدم تقارن شانه ها 

در ادامه تمرين قبلي اينبار دست را با آرنج صاف تا كنار گوش آورده و برگردانيد، تكرار ٥ الي٨ مرتبه

عدم تقارن شانه ها 

هر دو دست را با ارنج صاف تا كنار گوش آورده و كف ديت ها را به سمت بالا بكشيد ١٥ ثانيه مكث ، تكرار ٥ مرتبه

عدم تقارن شانه ها 

-