کیش کنگره ایسکاست بهمن 1396

پنجمین کنگره دو سالانه بین المللی انجمن جراحی زانو، آرتروسکوپی و آسیب های ورزشی ایران (ISKAST)، در تاریخ 26-29بهمن ماه 1396، در جزیره کیش برگزار شد.

-