چطور بعد از انجام عمل جراحی تعویض مفصل زانو مراقبت کنیم

چطور بعد از انجام عمل جراحی تعویض مفصل زانو مراقبت کنیم

زمانیکه دچار بیماری هایی نظیر استئو آرتریت، آرتریت التهابی یا آرتریتی که در اثر آسیب ایجاد شده هستید و باعث درد غیر قابل تحمل، سفتی، تورم و یا قفل شدن مفصل زانو، محدودیت عملکرد و کاهش کیفیت زندگی شده عمل جراحی تعویض کامل مفصل زانو توصیه می شود. تصمیم به عمل جراحی نیاز به سنجش میزان درد و ناراحتی شرایط موجود در قبال ریسک احتمالی جراحی دارد. دوره بهبودی طولانی برای بدست آوردن تحرک کامل زانو نیاز است .

گام ها:

1. حفظ تعداد گلبول قرمز: حدود یک ماه قبل از جراحی پزشک برای افزایش هموگلوبین در سیستم خون مکمل آهن تجویز می کند.

2. با پزشک خود صحبت کنید تا بدانید زمانیکه در بیمارستان هستید چه اتفاقی قرار است بیفتد و زمانیکه به خانه برگشتید چه انتظاری داشته باشید.

3. آماده کردن بدن قبل از عمل جراحی: در شرایطی که بیمار عضلات قوی تری داشته باشد توانبخشی پس از جراحی به میزان قابل توجهی آسانتر خواهد شد. بنابراین انجام برخی تمرینات در راستای تقویت عضلات می تواند به سرعت بهبودی بعد از انجام عمل جراحی کمک کند.

4.از پزشکتان در مورد تمرین هایی که می توانید در منزل انجام دهید بپرسید یا با فیزیوتراپ کار کنید. فیزیوتراپیست می تواند کمک کند که سریع تر کنترل بدن خود را به دست بگیرید.

5. اهدا خون اتولوگ (اهدا خون خودی) و حفظ آن در شرایط استاندارد: در این روش دو هفته قبل از جراحی از بیمار خون می گیرند و آن را ذخیره می کنند که در صورت نیاز در طول جراحی یا بعد از آن، خون را به خود بیمار اهدا می کنند.

6. حدود ده روز قبل از عمل جراحی به پزشک مراجعه کنید تا مراقبت های قبل از عمل را انجام دهید.

آزمایش خون، عکسبرداری از قفسه سینه و سایر اقدامات برای تعیین اینکه آیا شما سلامت کافی برای عمل جراحی را دارید.

7. قبل از انجام عمل جراحی بیمار فرم رضایت نامه ای را تحت عنوان اجازه انجام جراحی با قبول شرایط آن امضا می کند.

-