چگونه مانع درد گردن شویم ؟

مهمترین علت درد گردن اینست که سر خود را مدتی در وضعیت نامناسبی قرار میدهیم. پس مطمئن شوید در هر حالتی سر و گردن خود را درست نگه میدارید. در این ارتباط توجه به نکات زیر میتواند به شما کمک کندبه بالشت خود توجه کنید. بلندی آن باید طوری باشد که موقع دراز کشیدن، سر شما در امتداد گردن و تنه قرار بگیرد. ارتفاع زیاد یا کم در بالشت میتواند موجب کج قرار گرفتن گردن و به دنبال آن بروز درد شود. جنس بالشت شما نباید طوری باشد که بعد از مدتی تغییر شکل دارده و ارتفاع آن کم شود

در طول روز هر چند وقت یکبار نرمش های کششی گردن را انجام دهید

هنگامی سر و گردن شما مدت زیادی در یک وضعیت خاص قرار میگیرد فشار زیادی به گردن شما وارد میشود. یک راه اینست که اصلا اجازه ندهید سر شما به مدت طولانی در یک وضعیت ثابت قرار گیرد و راه دیگر اینست که در همان زمان کوتاه هر سر را طوری بگیرید که در امتداد گردن و تنه باشد و به یک طرف خم نشود. نگاه کردن به مانیتور کامپیوتر، تبلت یا تلفن همراه، گرفتن گوشی تلفن با نگه داشتن آن بین سر و گردن، نواختن بعضی آلات موسیقی از مثال هایی هستند که در آنها سر و گردن ممکن است به مدت طولانی در یک وضعیت نامناسب قرار بگیرند

در هنگام نشستن آرنج های خود را بر روی یک تکیه گاه قرار دهید. آویزان بودن آرنج ها میتواند به گردن فشار وارد کند

کیسه های سنگین خرید را با یک دست نگیرید. با این کار به گردن شما فشار بیش از حد وارد میشود. کیفی که بند شانه دارد را سنگین نکنید. بند شانه میتواند شانه شما را به یک طرف کج کرده و این موجب کج شدن گردن و فشار زیاد به آن میشودبا انجام نرمش های تقویتی سعی کنید عضلات گردن خود را قوی نگه دارید


-