💢چه كساني نبايد ژلوفن مصرف کنند

 

 

💠 افراد مبتلا به آسم
 

💠 افرادي كه به آسپرين حساسيت دارند

 

💠 مبتلایان به فشار خون نیز نمی توانند از ژلوفن استفاده کنند چرا که حجم خونشان بالا می‌رود. 

💠 افراد مبتلا به ناراحتی های خونی مثل هموفیلی و افرادی که مشکلات انعقادی دارند

 

💠 افرادی مبتلا به زخم_معده باشند و یا کولیت داشته باشند نیز ژلوفن برایشان مضر است.

 

💠 ژلوفن نباید همراه با داروهای ادرار آور استفاده شود چرا که کاهش اثر داور می‌شود.

 

💠  چون دفع این دارو از طریق کلیه و به صورت ادرار است مبتلایان به ناراحتی‌های خیلی شدید کلیه نیز نباید از این دارو استفاده کنند

 

💠 ژلوفن با استامینوفن و همچنین داروهای ضد انعقادی تداخل دارویی دارد و نباید همراه این داروها استفاده شود.

 

💠 افرادی که داروهای آنتی دیابتیک استفاده می کنند. چرا که ژلوفن باعث افزایش اثر ضد قند داروهایشان می‌شود و افت ناگهانی قند و به دنبال آن بروز شوک را به همراه دارد.

-