💤💤 نکاتی که اگر مراعات کنیم در خواب ما بسیار مؤثر خواهد بود

 

1-      پرهیز و یا کاستن از مصرف بعضی از مواد مانند، خوراکیهای حاوی کافئین ازقبیل قهوه، چائی، نوشابه، شکلات، بعضی از داروها مانند داوهای ضد سرماخوردگی، پرهیز از مصرف الکل زیاد و سیگار و تنباکو به خواب خوب کمک می کند .

 

2-         ورزش برای هر بیماری از جمله بی‌خوابی تأثیر به سزایی دارد. بنابراین داشتن فعالیت فیزیکی در طول روز بسیار خوب است و لیکن از ورزش چند ساعتی قبل از رفتن به بستر خودداری کنید .

 

3-         بیاموزیم که چگونه میزان استرس روزانه خود را کاهش دهیم .


 

4-      با اضطراب و نگرانی وناراحتی هر گز به بستر نروید. گاهی بهتر است ساعتی وقت بگذارید تا آنچه که شما را نگران و مضطرب می کند بر روي کاغذ بنویسید و در مورد راه حل آن بیاندیشید. سپس آن را کنار بگذارید و به بستر بروید .

 

5-      گاهی بهتر است قبل از رفتن به بستر یک خوراکی ساده و سبک بخورید، مانند یک لیوان کوچک شیر گرم و یا بیسکویت کوچک، و لیکن باید بسیار سبک، ساده و کم باشد .

 

6-      اگر در شب خواب خوبی ندارید از خوابیدن در روز، به ویژه نیمروز پرهیز کنید .

 

 

-