لنگیدن در کودکان چه عللی دارد؟

بچه ها به چه علت هایی دچار لنگش میشوند؟

تقریبا هر بچه ای حداقل یک بار در زندگی دچار لنگش میشود و این لنگیدن در اکثر اوقات به علت ضربات خفیفی است که در حین بازی و یا ورزش به لگن وارد میشود. این لنگش ها معمولا در عرض چند روز خودبخود خوب میشوند. اگر لنگش بیش از یک هفته بماند و یا شدت آن رو به کاهش نباشد باید علت آنرا بررسی کرد.

علت لنگش را میتوان بر حسب محلی از اندام تحتانی که محل ضایعه است تقسیم بندی کرد. چون در سنین مختلف ممکن است علت لنگیدن بچه متفاوت باشد معمولا علل لنگش را بر حسب سن بچه هم تقسیم بندی میکنند.

 

 

شایعترین علل لنگیدن در بچه ها بر حسب محل ضایعه عبارتند از:

🔵کل اندام تحتانی ( این علل در هر قسمتی از اندام تحتانی متوانند وجود داشته باشند و موجت لنگش شوند)

 

 

1    ضربه و ایجاد کشیدگی عضلات، التهاب تاندون ها

2    شکستگی استخوان

3    عفونت استخوان

4    اختلاف طول اندام ها

5    اختلالات عصبی یا عضلانی مانند فلج مغزی، دیستروفی عضلانی و یا میلومننگوسل 

🔵لگن

1    لغزش اپی فیز سر استخوان ران

2    بیماری پرتس

3    دررفتگی مادرزادی مفصل ران

4    سینوویت گذرای مفصل ران

5    کوکسا وارا

6    عفونت مفصل ران 

🔵ستون مهره

    التهاب دیسک بین مهره ای (دیسکیت)

🔵زانو

1    استئوکندریت دیسکان

2    کندرومالاسی کشکک

3    ازگود اشلاتر

4    منیسک دیسکی شکل

 🔵مچ پا و کف پا

1    چسبیدن استخوان های مچ پا به هم(تارسال کوالیژن Tarsal coalision )

2    بونیون یا برجستگی کنار شست پا

3    رشد ناخن به کناره انگشت

4    میخچه

5    لاب فوت یا پا چنبری

6    بیماری سیور در پاشنه

7    وجود جسم خارجی در پا

 🔵منشا درد داخل شکمی

1    آپاندیسیت

2    آبسه پسواس

3    نوروبلاستوم

 

🔹🔹گاهی اوقات بیماری های ژنرالیزه و سیستمیک میتوانند موجب درد در قسمتی از اندام تحتانی شده و به علت درد بیمار دچار لنگش شود.

 

مهمترین این بیماری ها عبارتند از:

 

🔵بیماری های خونی و تومور ها

1    کم خونی داسی شکل

2    استئوبلاستوم

3    استئوئید استئوما

4    سارکوم یوینگ

5    لوسمی

6    استئوسارکوم

7    تومورهای ستون مهره

 

روماتیسم

1    روماتیسم مفصلی

2    بیماری لوپوس

3    تب روماتیسمی

4    پلی میوزیت

 

🔹🔹نکته مهم اینست که در هر سنی علل لنگش متفاوت است و هر بیماری در سنین خاصی بروز و ظهور میکند و موجب لنگش میشود.

 

طبقه بندی علت لنگیدن بچه ها بر حسب سن آنها عبارتست از:

 

🔵بچه نوپا (3-1 سالگی)

تشخیص علت لنگش در این سن مشکل است چون همیشه نمیتوان ارتباط خوبی با بچه برقرار کرد. مهمترین عل لنگش در این سن عبارتند از

🔸    عفونت مفصل ران

🔸    سینوویت گذرای مفصل ران

🔸    عفونت دیسک بین مهره ای یا

دیسکیت : در این بیماری بچه میلنگد یا اصلا راه نمیرود. اگر از بچه بخواهیم تا چیزی را از روی زمین بردارد یا این کار را انجام نمیدهد و یا زانوها و لگن را خم کرده و بدون خم کردن ستون مهره مینشیند و جسم را برمیدارد و ستون مهره را خم نمیکند.

این بیماری معمولا به علت عفونت دیسک بین مهره ای با باکتری به نام استافیلوکوک طلایی ایجاد میشود. با استفاده از اسکن رادیوایزوتوپ میتوان به منشا عفونت که همان ستون مهره است پی برد و میتوان میکروب را با استفاده از کشت خون بیمار مشخص کرد.

🔸    شکستگی نوپایان Toddler’s fracture : این شکستگی ها معمولا در ساق و در استخوان تیبیا هستند و بصورت یک شکستگی مارپیچی و بدون جابجایی دیده میشوند. دیدن شکستگی در رادیوگرافی اولیه ممکن است مشکل باشد ولی در رادیوگرافی که بعد از دو هفته تهیه میشود میتوان کال استخوانی را که در محل شکستگی ایجاد شده است دید.

🔸    فلج مغزی Cerebral oalsy : ممکن است تنها علامت فلج مغزی در بچه ها لنگیدن باشد. در این بچه ها حرکات زانو و مچ پا محدود ولی بدون درد است و رفلکس های اندام تحتانی زیاد شده و در مچ پا کلونوس وجود دارد.

🔸    دررفتگی مادرزادی مفصل ران

🔸    روماتیسم بچه ها : لنگش این بچه ها دردناک است. بیماری در دخترها بیشتر دیده میشود. مفاصل مچ پا یا زانو در این بیماران متورم و درناک و گرم میشود.

 

🔸    لوسمی : لوسمی حاد شایعترین سرطان در بچه های زیر 16 سال است و بیشترین شیوع آن در سنین بین 5-2 سال است. در 20 درصد این بیماران اولین علامت بیماری مشکلات عضلانی- اسکلتی است. در این بیمران درد در استخوان های اندام تحتانی و در اطراف مفاصل وجود دارد. علائم دیگر بیماری مانند رنگ پریدگی، خونمردگی های پوستی، تب و خونریزی معمولا وجود دارد.

🔸    استئوئید استئوما : وقوع این تومور خوش خیم در این سن کم است و تشخیص آن هم مشکل است. اسکن رادیوایزوتوپ میتواند به تشخیص کمک کند.

 

کودک (10-4 سالگی)

شایعترین علل لنگش در این سنین عبارتند از:

🔸    سینوویت گذرای مفصل ران

🔸    بیماری پرتس

🔸    کوکسا وارا

🔸    بیماری سیور

 

🔵نوجوان (15-11 سالگی)

شایعترین علل لنگیدن در این سنین عبارتند از:

🔸    لغزش اپی فیز سر استخوان ران

🔸    کشیدگی عضلات و تاندون ها بر اثر ورزش

🔸    استئوکندریت دیسکان زانو

🔸    چسبیدن استخوان های مچ پا.

-