شیوه صحیح خوابیدن مبتلایان به کمردردهای مزمن

 

خوابیدن کسانی که مبتلا به کمردرد مزمن هستند.

1-تشک شما هر 8 سال حتما باید تعویض گردد.2-کف تخت شما می بایست یکدست باشد.درصورتیکه توانایی خرید تختی با شرایط مطلوب ندارید خوابیدن روی زمین گزینه بهتری برای شماست .

 

3-نشستن و خوابیدن خود روی تخت را اصلاح کنید .اول کنار تخت بنشینید و به آرامی جفت پاهای خود را به پهلو بگردانید و دراز بکشید .

 


4- در وضعیت جنینی بخوابید و بالشتی میان پاهایتان بگذارید .


 

5- در صورتی که طاق باز می خوابید بالشتی زیر زانوان خود بگذارید . 

6-حتی الامکان روی شکم نخوابید ولی اگر این تنها راه است خوابتان می برد بالشتی زیر شکم خود قرار دهید 


7-از خوردن غذاهای پر حجم قبل از خوابیدن جدا خودداری کنید .

 

8-حتما قبل از خواب از پماد های موضعی نظیر پیروکسیکام یا دیکلوفناک برای چرب کردن و گرم کردن و کاهش التهاب کمر استفاده کنید .

 


9-بالشت مناسب برای خوابیدن انتخاب کنید که زیاد مسطح نباشد و زیاد بلند نیز نباشد .

-