📣چند وقت بعد از تعویض مفصل ران میتوان رانندگی کرد؟

یک از سوالات شایعی که بیماران چه قبل از عمل جراحی تعویض مفصل ران و چه بعد از آن دارند اینست که "من چند وقت بعد از انجام عمل جراحی میتوانم رانندگی کنم؟"

 

رانندگی مهارتی است که نیاز به توانایی های خاص دارد.


دسته ای از این توانایی ها میتوانند بعد از عمل جراحی دستخوش تغییر شوند پس بطور طبیعی کسی که قبل از عمل جراحی رانندگی میکرده میتواند پس از بازگشت این توانایی ها مجددا این کار را انجام دهد.

 

متغیرهای خاصی بر توانایی های رانندگی فرد بعد از عمل جراحی تعویض مفصل ران تاثیرگذار است. در زیر به مهمترین آنها میپردازیم.

برای کاهش درد بعد از جراحی معمولا تا یکی دو هفته از داروهای مسکن استفاده میشود. این داروها میتوانند بر روی هوشیاری و تمرکز ذهنی تاثیر منفی داشته باشند و چون رانندگی نیازمند تمرکز ذهنی بالایی است قاعدتا در این دوره اقدام به رانندگی میتواند خطرناک باشد.


مسئله دیگر توانایی بیمار در حرکت دادن اندام تحتانی است. پس از جراحی بیمار تا مدتی نمیتواند از قدرت کامل اندام تحتانی خود استفاده کند. این قدرت با گذشت زمان و با انجام نرمش های طبی بتدریج بیشتر میشود.


برای رانندگی، بیمار باید این توانایی را داشته باشد که بدون احساس درد پای خود را به راحتی از زمین بلند کرده و بتواند بر روی صندلی اتومبیل بنشیند. در هنگامی که بر روی صندلی قرار گرفته است باید بتواند به راحتی زانوی خود را به طرفین و به بالا و پایین حرکت دهد. همچنین باید توانایی فشردن پدال های اتومبیل را داشته باشد.

داشتن قدرت کافی برای حرکت اندام تحتانی یک مسئله است و مسئله دیگر سرعت کافی در واکنش نشان دادن به محیط جاده و خیابان است. فرد باید بتواند با سرعت کافی با پدال ها کار کند. معمولا بعد از عمل جراحی مدتی طول میشکد تا فرد بتواند مهرات کافی در حرکات سریع اندام تحتانی را بدست آورد.

 

🔵متغیر های دیگر که در توانایی فرد در زانندگی تاثیرگذار هستند عبارتند از:

 

•    آیا اتومبیل مورد استفاده دنده اتوماتیک دارد یا بیمار برای کنترل آن نیاز به استفاده از پدال کلاچ خواهد داشت. مسلما کنترل اتومبیل با دنده اتوماتیک راحت تر است

•    آیا مفصل ران چپ تحت عمل جراحی قرار گرفته یا عمل بر روی طرف راست انجام شده است

 

با در نظر گرفتن توضیحات بالا به بیماران توصیه میشود در صورتی که مفصل ران طرف چپ خود را جراحی کرده اند و اتومبیل آنها دنده اتوماتیک دارد میتوانند بعد از گذشت 4-3 هفته از عمل جراحی رانندگی کنند. در صورتی که مفصل ران طرف راست جراحی شده و یا اتومبیل مورد استفاده فرد، پدال کلاچ دارد توصیه میشود رانندگی بعد از 6-4 هفته انجام شود.

البته این اعداد تقریبی بوده و در مورد هر بیماری متفاوتند. فرد باید با پزشک جراح خود در این زمینه مشورت کند و تنها زمانی که پزشک به وی اجازه رانندگی داد آن را انجام دهد.

-