علت بروز درد های شانه یا دردهای انتشاری به بازوها چیست؟

 

۱ .رایج ترین علت درد های شانه ، التهاب تاندون شانه (بنام روتِیتور کاف) می باشد. گاهی هم همین پارگی مختصر یا کاملا همین تاندون درد شدیدی به همراه دارد .


۲ . آرتروز مفصل شانه با افزایش سن میتواند درد شدید به همراه محدودیت حرکت را ایجاد کند


۳ .شانه ی یخ زده از علل رایج دیگری است که به اصطلاح با خشک شدن‌تاندون ، لیگامان و عضلات شانه همراه اصلا که محدودیت حرکت شانه با درد شدید به همراه دارد

۴ .در رفتگی شانه یا کتف

۵ .وارد شدن ضربه در حین فعالیت و ورزش

۶ .زمین خوردن روی شانه و یا کتف 

چه وقت به پزشک مراجعه کنیم؟

دست را نمی‌توان بالای سر برد


شانه را نمی‌‌توان تکان داد 

احساس شبیه خارج‌شدن شانه از جای خود وجود دارد .

کبودی و درد شدید در شانه دارد .

-