یکی از علل درد لگن در مردان

 

فتق

 

💠 درد ناگهانی در قسمت پایینی شکم ممکن است نشانه ای از فتق باشد .

 

💠 فتق زمانی شکل می گیرد که یک تکه بافت یا روده از یک نقطه ضعیف در ماهیچه ها بیرون می زند. این شرایط اغلب توده ای کوچک و دردناک را در محل شکل می دهد .

 

💠 هنگام کشیدگی ماهیچه مانند زمان خندیدن، سرفه یا بلند کردن یک شی، درد می تواند تشدید شود .

 

💠 با افزایش سن و تضعیف ماهیچه ها، مردان بسیاری ممکن است فتق را تجربه کنند. عمل جراحی تنها گزینه درمانی برای این شرایط محسوب می شود و برای پیشگیری از عوارض شدیدتر ضروری است .

-