تعویض مفصل لگن در فرد مبتلا به در رفتگی کامل مفصل هیپ چه نتیجه ای دارد ؟

 

 

این جراحی در بیمار مبتلا به دررفتگی کامل نیاز به مهارت کامل جراح دارد و از نظر تکنیک جراحی و نوع پروتزهای مورد استفاده کاملاً با تعویض مفصل در آرتروز معمولی متفاوت است . کاسه لگن که بسیار تکامل نیاافته و کوچک است  بایستی طی جراحی بازسازی شود و کوتاهی برطرف گردد . در صورت انجام درست جراحی ، درد و کوتاهی اندام از بین می رود و لنگش از بین می رود و یا حداقل بسیار کاهش می یابد .با این حال عوارضی چون آسیب عصبی یا در رفتگی مفصل مصنوعی بعد از این جراحی هرچند نادر است ولی شایعتر از تعویض مفصل معمولی است و هریک حدود 3 تا 5 درصد امکان بروز دارد .

 

تعویض مفصل لگن در فرد مبتلا به نیمه دررفتگی و یا کم عمقی مفصل هیپ چه نتیجه ای دارد ؟

 

دراین بیماران هم مهارت جراح نقش بسیار مهمی در موفقیت جراحی دارد . با این حال احتمال عوارض در این دسته از بیماران کمتر از دررفتگی کامل است و تقریباً همه می توانند رفع کوتاهی ، درد و لنگش را انتظار داشته باشند .

 

بعد از تعویض مفصل در بیمار در رفتگی مادرزادی هیپ ، بیمار چه فعالیت هایی می تواند انجام دهد ؟

 

بیمار محدودیتی در انجام فعالیت های معمول زندگی ندارد .ایستادن و راه رفتن بصورت نامحدود مجاز است . با این حال دویدن و نشستن روی زمین برای این بیماران توصیه نمی شود .

 

 طول عمر یک تعویض مفصل در بیمار دررفتگی مادرزادی هیپ چقدر است ؟

 

تعویض مفصل هیپ در آرتروز معمولی طول عمر متوسط بالای 20 سال دارد و در بعضی بیماران می تواند بیشتر از 30 سال عمر داشته باشد . در بیماران دچار در رفتگی مادرزادی هرچند ممکن است طول عمر پروتز کمی کمتر باشد ولی در صورت انجام درست جراحی و رعایت احتیاطات لازم از سوی بیمار اکثر این پروتز ها هم بیشتر از 20 سالگی کار خواهند کرد .

-