گودی کمرچیست؟

حالتی است که به دلیل رفتارهای غلط حرکتی ایجاد می شود. انحنای کمر بیش از میزان طبیعی یا گودی بیش از حد کمر مشکل بسیاری از افراد است،افزایش آن ممکن است منجربه قوز پشت و افزایش فرورفتگی ستون فقرات گردنی و آسیب این اندام ها شود .

🌀علائم و نشانه ها

 

علائم گودی کمر شدید بستگی به شدت بیماری دارد. علائم  شامل موارد زیر هستند :

•    ایجاد حالت سی (C) در هنگامی که به فرد بیمار از پهلو نگاه می شود. در این حالت ناحیه باسن بزرگتر از اندازه طبیعی آن به نظر می رسد .

•    ایجاد شکاف زیاد بین کمر و زمین در زمان دراز کشیدن به پشت .

•    درد و ناراحتی در ناحیه کمر .

•    ایجاد مشکل در انجام حرکت های خاص

🌀ورزش و حرکات اصلاحی

 

انتخاب ورزش گودی کمر برای بیمار بر اساس عدم توازن و ضعف عضلات در ستون فقرات انجام می شود. در این حالت مهم است که به خوبی بر وضعیت عضلاتی بطور خاص تمرکز شود که عامل اصلی در افزایش قوس کمر هستند .

🔴 حرکات اصلاحی جهت رفع گودی کمر👇👇👇


-