روشهای کاهش احتمال شکستگی لگن

 

شکستگی لگن آسیبي جدی سیستم اسکلتی است که می‌تواند عوارض جبران‌ناپذیری را در پی داشته باشد .

 

شکستگی لگن در اغلب موارد به دنبال زمین خوردن رخ میدهد .

 

در این مقاله سعی شده به راههای کاهش خطر ابتلا به شکستگی لگن اشاره شود .

 

🔸ورزش منظم را فراموش نکنید .

 

🔸ورزش با تقویت استخوانها و عضلات و بهبود تعادل از شکستگی های احتمالی لگن پیشگیری میکند .

 

🔸گیرکردن پا به وسایل روی زمین یکی از علل عمده زمین خوردن در منزل است .

 

🔸دقت کنید در کف اتاق‌ وسیله ای که موجب زمین خوردن شود قرار نداشته باشد .

 

🔸نور منزل را هنگام شب بخوبی تامین کنید تا از ندیده شدن اشیا جلوگیری شود .

-