‍ ✅استئوتومی تیبیا

استئوتومی به معنای برش در استخوان به وسیله عمل جراحی گفته میشود، که در این روش با وسایل مخصوصی استخوان تی بیا یا فمور به روش خاصی شکل داده وبدشکلی اصلاح میگردد.که این روش ها متفاوت بوده وبستگی به تجربه وسلیقه جراح دارد ودر نهایت اصلاح بدست آمده با کمک پلاک یا گچ یاهردو حفظ میگردد.

♦️ اهداف انجام استئوتومی عبارتنداز:

🔺1. اصلاح بدشکلی زانو
🔺2. جابجایی محور وزن از منطقه خراب شده به جای سالم تر یا مرکز زانو
🔺3. افزایش طول عمر زانو
🔺4. در موارد آغاز آرتروز باکم کردن درد وعلایم آزار دهنده.

باید توجه داشت که استئوتومی اگر به موقع انجام گردد میتواند از ایجاد آرتروز وپیشرفت آن جلوگیری گردد وحتی در مواردیکه قبلأ روند آرتروز در یک طرف مفصل آغاز گردیده،نیاز به تعویض مفصل را برای سالیان سال به عقب اندازد.بااین عمل آناتومی زانوی خود فرد حفظ شده که یکی از مزایای آن این است که محدودیت در انجام فعالیتهای فیزیکی نخواهیم داشت وبیمار میتواند پس از انجام این عمل و بهبودی در تمام فعالیتهای ورزشی و تفریحی قبل شرکت کند.

-