در مورد چربی خون چه می دانید؟

✅ انواع کلسترول ✅

✳️1⃣ کلسترول VLDL
👈 این نوع کلسترول مولکول های چربی را از کبد به دیگر قسمت های بدن حمل می کند و بعد از انتقال چربی به بافت ها تبدیل به کلسترولLDLمی گردد.

✳️2⃣ کلسترولLDL
👈 بیشتر کلسترول موجود در خون (۷۰درصد آن ) توسطLDL حمل می شود. LDL کلسترول را از کبد می گیرد و به بافت های بدن می برد.
👈 این نوع کلسترول به بافت های بدن خاصیت چسبندگی داشته و به راحتی به جدار داخلی دیواره ی رگ ها می چسبد و باعث باریک شدن و در نهایت انسداد مجرای داخلی رگ ها می گردد.
👈 از این رو به کلسترول بد معروف است. افزایش LDL خون باعث افزایش خطربیماری قلبی عروقی می شود.

✳️3⃣ کلسترول HDL
👈 کلسترول باقیمانده توسط  HDL حمل می شود که باعث مصرف کلسترول و کاهش خطر CHD می شود.
👈 این کلسترول در کبد و روده‏ ها ساخته می ‏شود.
 قسمت اعظم آن پروتئین (۵۰%) درصد و قسمت کمتر آن را کلسترول و تری ‏گلسیرید تشکیل می ‏دهد و کار عمده آن انتقال کلسترول از بافت ‏ها و هدایت آن به سمت کبد است.
👈 این نوع کلسترول ، کلسترول های LDL  موجود در طول دیواره ی رگ ها را پیدا کرده و به آن ها می چسبد و آن ها را از جدار رگ ها پاک می کند و از باریک شدن و انسداد رگ ها جلوگیری می نماید. به همین جهت به کلسترول خوب معروف است.
👈 به طور کلی این نوع چربی مفید در خانم‏ ها بیشتر از آقایان و در ورزشکاران بیشتر از افراد غیر ورزشکار است.
👈 در بیماران با کاهش HDL ، معمولاً افزایش مقاومت به انسولین دیده می ‏شود که ممکن است ناشی از عدم فعالیت فیزیکی و یا چاقی باشد.

-