حرکت اصلاحی

١- حرکت اصلاحی برای درمان پای پرانتزی- (بالا آوردن پا)

روی زمین به پهلو دراز بکشید، تمام بدن باید در یک راستا باشد؛
  پای چپ را تا جایی‌که می‌توانید بالا بیاورید؛
  بالاتنه‌تان ثابت باشد و حرکت نکند؛
  ۵ ثانیه در این حالت بمانید و سپس پایتان را پایین بیاورید؛
 
این حرکت را برای هر پا در ۲ ست ۱۰ تایی انجام دهید.

 

 

٢- حرکت اصلاحی برای درمان پای پرانتزی- (پل باسن)

  به پشت روی زمین دراز بکشید؛
  زانوهایتان را تا ۹۰ درجه خم کنید؛
  باسنتان را به‌آرامی بالا بیاورید و در موقعیت حرکت پل باسن قرار بگیرید؛
  موقع انقباض عضلات سرینی حدود ۲ ثانیه در همان حالت بمانید؛
  وقتی انجام این حرکت برایتان آسان شد، می‌توانید پل باسن را به‌صورت تک پا هم انجام دهید.
 
این حرکت را در ۲ ست ۱۰ تایی تمرین کنید.

 

 

 

٣- حرکت اصلاحی برای درمان پای پرانتزی- (دایره کشیدن با توپ)

  توپ نرم کوچکی (بالشت یا جعبه کوچک) بین زانوهای خود قرار دهید؛
  سعی کنید با توپی که بین زانوهایتان است یک دایره فرضی بکشید؛
  در هر دو سمت (چپ و راست) دایره بکشید؛
  هنگام انجام این تمرین فقط زانوها باید حرکت کند، لگن و کمر ثابت بماند؛
 
این حرکت را برای هر پا در ۲ ست ۱۰ تایی انجام دهید.

٤- حرکت اصلاحی برای درمان پای پرانتزی- (نشست کامل با وزن بدن)

  صاف بایستید و پاها را به عرض شانه باز کنید؛
  به اندازه اسکات نیمه بنشینید و در هر نشست ۵ ثانیه (حدودا) صبر کنید؛
  سپس کامل پایین بروید و به حالت چمباتمه بنشینید؛
  آرام بلند شوید و به موقعیت شروع حرکت باز گردید؛
 
این حرکت را در ۳ ست ۵ تایی انجام دهید.

نکته: زانوها به سمت داخل مایل نشوند. وزن بدنتان هم باید روی باسن و عضلات ران بیفتد و نه زانوها.

 

 

 

٥- حرکت اصلاحی برای درمان پای پرانتزی- (اسکات کامل با کمک‌گرفتن از میز)

  روبه‌روی یک میز (یا صندلی یا هرچیزی شبیه به آن) بایستید؛
  با کمک گرفتن از میز یک اسکات کامل بزنید و تا جایی‌که احساس درد ندارید پایین بروید؛
 
این حرکت را در ۳ تا ۴ ست ۲۰ تایی انجام دهید.

نکته: زانوها به داخل مایل نشوند.

 

٦- حرکت اصلاحی برای درمان پای پرانتزی- (اسکات خرسی)

  روی زمین خم شوید طوری‌که دست‌ها مقابل پاها قرار گیرد و پاشنه پای شما روی زمین باشد؛
  زانوها را به داخل خم کنید تا جایی‌که کشش و انقباض را در پشت پای خود حس کنید؛
  دست‌هایتان را اصلا حرکت ندهید و فقط زانوهای شما به داخل خم شوند تا جایی‌که مانند یک اسکات کامل را انجام دهید.
 
این تمرین را در ۲ ست ۲ تایی تمرین کنید.

 

 

٧- حرکت اصلاحی برای درمان پای پرانتزی- (اسکات نیمه با کمک گرفتن از میز)

  روبه‌روی یک میز (یا صندلی یا هرچیزی شبیه به آن) بایستید؛
  با کمک گرفتن از میز یک اسکات نیمه بزنید؛
 
این حرکت را در ۳ تا ۴ ست ۲۰ تایی انجام دهید.

 

٨- حرکت اصلاحی برای درمان پای پرانتزی- (چرخش مفصل لگن)

  روی زمین بنشینید و دست‌ها را پشت سر خود قرار دهید؛
  زانوهایتان باید تا ۹۰ درجه در مقابل شما خم باشند؛
  هر پا را کامل به سمت داخل و خارج بدن بچرخانید و اجازه دهید انقباض و کشش روی عضلات داخلی ران کاملا حس شود؛
 
این تمرین را در ۳ ست ۱۰ تایی تکرار کنید.

 

٩- حرکت اصلاحی برای درمان پای پرانتزی- (چرخش مفصل ران در حالت نیمه نشسته)

  به صورت نیمه بنشینید، طوری‌که باسن روی زمین نباشد؛
  مانند حرکت قبل هر پا را به داخل خم کنید؛
  اگر برایتان سخت بود با دست‌هایتان از زمین کمک بگیرید؛
 
این تمرین را در ۳ ست ۱۰ تایی انجام دهید.

١٠- حرکت اصلاحی برای درمان پای پرانتزی- (کشش انگشتان پا)

  دو زانو روی پنجه‌ها بنشینید؛
  به سمت جلو خم شوید تا حدی که کشیدگی عضلات کف ‌پا را کاملا حس کنید؛
  سپس به موقعیت شروع حرکت برگردید؛
 
این تمرین را در ۳ ست ۱۵ تایی انجام دهید.

 

 

۱١- حرکت اصلاحی برای درمان پای پرانتزی- (راه رفتن با کش به صورت ایکس)

  یک کش پیلاتس را در زیرپای خود قرار دهید و دو طرفش را در دست بگیرید؛
  به صورت ضربدری کش را بچرخانید؛
  حالا با کش زیر پای خود راه بروید؛
 
این تمرین را در ۳ ست ۱۲ تایی انجام دهید.

 

-