سندرم تونل کارپال

❌سندرم تونل کارپال یکی از علت های شایع درد مچ دست است که در گروه خاصی از شغل ها رخ می دهد و یا حتی ممکن است به علت برخی از بیماری های زمینه ای ایجاد شده باشد.❌
‼️این حالت وقتی رخ میدهد که مچ دست به مدت طولانی خم شده باشد،اما ممکن است به علت حاملگی، یائسگی ،بیماری های زمینه ای (تیروئید یا مشکلات کلیوی) هم رخ دهد.‼️

@drmohsenmardanikivi

 

 

@drmohsenmardanikivi

 

@drmohsenmardanikivi

@drmohsenmardanikivi

 

 

@drmohsenmardanikivi

 

@drmohsenmardanikivi

@drmohsenmardanikivi

 

@drmohsenmardanikivi

 

 

-