نحوه بهبودی پس از جراحی آرتروسکوپی زانو

1

 به دستورات جراح خود گوش دهید. پس از جراحی آرتروسکوپی زانو، مهم است که آنچه را که پزشک شما می‌داند برای بهترین بهبود ممکن مناسب‌تر است، انجام دهید. ممکن است زانوی شما عالی نباشد، اما پیروی از توصیه های خاص در مورد کنترل التهاب و درد، و همچنین تحریک التیام، به بهترین نتیجه برای آسیب خاص شما منجر می شود